Sosiaalisen median hyötykäyttö opiskelussa

- kurssi lukiolaisille, joka sopii sekä opiskelijoille että opettajille.

Kuinka sosiaalinen media (some) koskettaa lukiokoulutusta?


Sosiaalinen media tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikan (tvt) laitteiden, sovellusohjelmien ja verkkopalveluitten mahdollistamaa vuorovaikutusta ihmisten kesken. Vuorovaikutuksen keskeisiä elementtejä ovat:
 • sisältöjen yhteinen tuottaminen
 • sisältöjen jakaminen sekä
 • kommunikointi.

Tekniset ympäristöt mahdollistavat sekä reaaliaikaisen eli synkronisen viestinnän että viivästetyn eli asynkronisen viestinnän. Usein käytetään verkkopalveluita eli vuorovaikutus ei ole riippuvainen yksittäisestä tietokoneesta tai oikeudesta asentaa jollekin palvelimelle ohjelmia. Yhä useammin kätetään pilvipalveluiksi (cloud computing) kutsuttua nykynetin ominaisuutta. Sisältöjä voidaan jakaa sekä avoimesti että itse määritellylle joukolle.

Sosiaalisen median voima perustuu vertaistuotantoon. Avoin tiede (open science) ja siihen liittyvä tiedeaineistojen vapaa saatavuus (open access) ovat oppimisen näkökulmasta johtaneet avoimen oppimisen (open education) ja oppimisverkostojen laajamittaiseen edistämiseen.

Oppimisen näkökulmasta sosiaalinen media -kurssin aikana opiskelija tutustuu sosiaalisen median toimintakulttuuriin ja työvälineisiin. Keskeisenä opiskelun kohteena on omien opiskelu- ja työskentelytaitojen kartuttaminen sekä yhteisöllinen oppiminen.

Avoimissa verkkoympäristöissä toimiminen ja digitaalinen informaatio tuottavat uudenlaisia riskejä ja vaativat käyttötaitoja, joihin kurssilla perehdytään. Kurssilla opiskelun kohteina ovat:
 • tietoturva
 • tekijänoikeus
 • oman identiteetin suojaaminen
 • hyvät nettitavat

Sosiaalisen median kurssi liittyy voimassa olevan opetussuunnitelman aihekokonaisuuksiin:
 • Teknologia ja yhteiskunta
 • Viestintä- ja mediaosaaminen.

Kurssi tukee opinto-ohjauksen yleisiä päämääriä:
 • jatko-opinto- ja työelämävalmiuksien lisäämisessä
 • omien opiskelutaitojen kehittämisessä.

Opinto-ohjauksen tavoitteena lukiokoulutuksessa on ohjata opiskelija hankkimaan tietoa ja hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia, mitä tavoitetta sosiaalisen median kurssi omalta osaltaan edistää.
OHJE:
Meneillään kehittely ja siihen liittyvä keskustelu.


Kurssisisältöjen kokoamista koordinoi AVO-hankkeen puolesta Anne Rongas (gmail etunimi.sukunimi). Syntynyt kurssipohja jää tähän wikiin, ja on kenen tahansa käytettävissä. Kurssipohja sijoitetaan myös Wikiopistoon

Wikispaces-wikin käyttöopasteita.


***