Kurssin kehittelyä tehdään wikityyliin verkoston voimin. Työstä vastaa Anne Rongas (Wikispaces: arongas).
Tässä vähän suunnittelumuistiinpanoja (+ infoa opettajille).

Koulutustilaisuus kurssista opettajille 16.9.2010 http://laatupiiri.wikispaces.com/Sosiaalisen+median+lukiokurssi

Mukana (kirjoita nimesi tähän haluamassasi muodossa, voi olla myös lempinimi):