Mitä sosiaalinen media on?

Katso Anne Rongaksen 2010 talven etäluennon video
Kuuntele syksyn 2010 audioluento (kuuntele luentoa ja seuraa diaesitystä klikkaamalla eteenpäin alla olevaa esitystä).


1. Me ihmiset yhdessä netitse


Sosiaalinen media (käytetään myös ilmaisua yhteisöllinen media) on noussut viimeisten vuosien aikana merkittävään rooliin ihmisten arkipäivässä, mutta se on vaikuttanut myös paljon tieteelliseen toimintaan, uusiin liiketoimintamalleihin, vapaa-aikaan ja viestintäkulttuuriin. Sosiaalisen median toimintataidot eivät liity vain tietotekniikkaan vaan viestintäosaamiseen monipuolisesti. Kyse on myös tiedonkäsittelytaidoista, jaetusta asiantuntijuudesta ja yhteistyöstä. Kääntöpuolena on korostuneet oman identiteetin suojeleminen, henkilökohtaisten tietojen turvaaminen, informaatiokuormitus ja negatiiviset ryhmäilmiöt, kuten kiusaaminen.

Sosiaalisen median käyttötaidot eivät periaatteessa ole sen kummempia kuin inhimillisen toiminnan perustaidot muutenkaan. Koska toimintaympäristö on uusi ja koska aiemmilla sukupolvilla ei ole nuoruusaikaista kokemusta sosiaalisen median maailmoista, eivät vanhemmat tai opettajat kykene omaan elämänkokemukseensa nojaten opastamaan nuoria sosiaalisen median toimintakulttuuriin. Toisaalta ne nuoret, joita voidaan joidenkin tutkijoiden mukaan nimittää diginatiiveiksi tai sosiaalisen median alkuasukkaiksi, eivät oman elämänkokemuksensa vähäisyyden vuoksi osaa automaattisesti soveltaa sosiaalisen median käyttötaitojaan oppimisen, tutkimuksen ja työnteon yhteyksissä.

Social Media in Plain English


2. Käsite sosiaalinen media


Kyseessä on ihmisten yhteistä toimintaa netin ja langallisen tai langattoman teknologian välittämänä. Erilaiset verkkopalvelut mahdollistavat sisältöjen yhteisen tai yksittäisen tuottamisen, jakamisen, muokkaamisen, kommentoinnin, edelleen välittämisen jne.

"Sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta." (Määritelmä Jussi-Pekka Erkkola, 2008.)

Blogi (blog, weblog) on perinteinen esimerkki sosiaalisesta mediasta:
 • sitä voi ylläpitää yksin tai yhdessä
 • sen voi julkaista avoimeen nettiin
 • blogimerkinnät voivat sisltää tekstiä, kuvia, videoita, audiotiedostoja yms.
 • merkintäjä (blog post) voi kommentoida
 • blogimerkintöihin voi viitata linkittämällä
 • blogia voi seurata syötteiden (RSS) avulla.

Blogi on prosessi, sitä pidetään pitkän aikaa eikä se sinällään yleensä koskaan valmistu.

Eräs kuva sosiaalisesta mediasta:
Sosiaalisen_median_helmet_-_Google-dokumentit.jpg
Ilman teknologiaa (web 2.0) kohtaaminen ei onnistuisi. Tekninen välittäjä voi olla vaikka chat tai Facebook. Pelkkä tekninen ympäristö itsessään ei sisältäisi mitään kiinnostavaa. Jos kukaan ei kirjoittasi mitään chattiin tai Facebookiin, niiden kiinostavuus olisi nolla. Perinteisillä verkkosivuilla oli valmista sisältöä ja sivulla kävijät saattoivat varsin vähän osallistua sivun sisältöjen syntymiseen.

3. Hyötyä sosiaalisesta mediasta


Sosiaalinen media liittyy mielikuvissa useimmiten viihteeseen ja vapaa-ajan viettoon kavereitten kanssa: jutellaan mesessä, katsotaan hupivideoita YouTubesta, jaetaan valokuvia IRC-Galleriassa, hoidetaan farmia Facebook-pelissä tai kerätään yhteistä soittolistaa Spotify-palvelussa. Mutta ei tässä vielä kaikki. Sosiaalinen media mahdollistaa myös monipuolisen tiedonkäsittelyn, tiedon jakamisen, viestinnän ja monenlaisen yhteistyön. Hyötyä näistä on niin opiskeluun kuin työelämään.

Mihin sosiaalisen median palveluihin ja toimintatapoihin pitäisi tutustua? Opiskelun ja työnteon kannalta tärkeimpiä ovat:
 • informaation hakeminen, suodattaminen ja ohjaaminen
 • blogit ja wikit
 • pika- ja mikroviestintä
 • sosiaaliset kirjanmerkit
 • mediatiedostojen jakamispalvelut
 • tiedonjäsentämisen apuvälineet kuten miellekarttapalvelut
 • mediatiedostojen tuottamisen ja tiedostomuotojen konvergoinnin verkkopalvelut

Perusasioihin voit tutustua verkossa: Sosiaalinen media oppimisen tukena
Katso myös tämän verkkoaineistot kohtia: Työvälineitä sekä Kirjasto.

Aktiivisesti sosiaalista mediaa hyödyntävät neuvovat hyviin toimintatapoihin:
 • Ole sosiaalinen ja ota uteliaasti osaa
.
 • Jätä jälkiä, kommentoi kannustavasti.
 • Osallistu, mutta älä odota muiden osallistuvan.
 • Kuuntele ja kunnioita muita.
 • Kysy ja auta muita.

Lisää konkareitten neuvoja siihen, mitä sosiaalisesta mediasta aloittelijan pitäisi ensimmäiseksi opetella: kysely ja keskustelua Qaiku-palvelussa.

4. Miten oppia sosiaalista mediaa?


Social Media in Plain English lyhyitä ja havainnollisia pikkuvideoita keskeisistä toiminnallisuuksista. Kannattaa katsoa!
Alan lehdet opastavat varsinkin tietoturvaan liittyvissä asioissa, usein myös havainnollisia opasteita verkkopalveluitten käyttämiseen (varsinkin Kotimikrolehdessä).
Pieni johdatus aihepiiriin: Sosiaalinen media oppimisen tukena
Tarmo Toikkasen havainnollisia diaesityksiä, osassa myös mukana ääni (slidecast).
Vinkkiverkon opasteita palveluitten käyttöön sekä vinkkejä ilmaisista työvälineistä.
Smaope-kurssin linkkilista sosiaalisen median opetuskäytön oppaista.

Kirjoja
Eija Kallialan ja Tarmo Toikkasen **Sosiaalinen media opetuksessa** –kirja (Finn Lectura, 2009) on nimensä mukaisesti suunnattu opettajille mutta sopii hyvin alkuoppaaksi myös muille sosiaalisen median hyötykäytöstä kiinnostuneille.
Tuija Aallon ja Marylka Yoe Uusisaaren **Nettielämää – Sosiaalisen median maailmat** –kirja (BTJ Kustannus, 2009) keskittyy opastamaan yksityistä kansalaista uuden viestintäkulttuurin pariin.

5. Portfolio-tehtäviä

Kirjoita blogiisi
joko yhdestä aiheesta tai halutessasi useammasta. Voit myös toivoa lisää valikoimaa tehtäviin tai kirjoittaa itse tänne lisää tehtäviä (sivun ylälaidasta Edit > kirjoita > Save):

 1. Vertaa sosiaalista mediaa perinteiseen mediaan, kuten sanomalehteen tai televisio-ohjelmaan.
 2. Nuorisoa, joka on syntynyt tietokoneiden ja internetin aikakaudella, on nimitety monilla nimillä: diginatiivit, internetin alkuasukkaat, Generation Y, Google-sukupolvi, internet-sukupolvi jne. Etsi jokin omasta mielestäsi kiinnostava verkkolähde, jossa tätä sukupolvijaottelua käsitellään (voit käyttää hakusainoina dellä mainittuja). Ota kriittisesti kantaa sukupolvijaotteluun.
 3. Suomessakin jotkut opettajat ovat miettineet viime aikoina, pitäisikö heidän hyväksyä opiskelijoitten ystäväpyyntöjä Facebookissa. Maailmalla homma on meneillään myös toisin päin. Opiskelijat tuskittelevat sen kanssa, että joka puolelta sataa opettajien kutsuja erilaisiin kaveriverkostoihin. Ilmiötä on nimitetty nimellä Creepy Treehouse. Lue Jared Steinin blogimerkintä aiheesta (9.4.2008). Ota kantaa muuttuviin roolisuhteisiin sosiaalisessa mediassa sekä koulun ja vapaa-ajan rajojen hiipumiseen.
 4. Poimi sanastoista tai blogeista jokin itseäsi houkutteleva käsite ja etsi siitä lisätietoa. Kirjoita blogiisi sananselitys. Voit myös keksiä itse jonkin uudissanan kuvaamaan jotain sellaista sosiaalisen median asiaa tai ilmiötä, jolle ei vielä ole nimeä. Sanastoja esim.: LeMill ja TSK-sanasto.
 5. Katso Mikael Jungnerin pohdiskeluvideo: Mitä on sosiaalinen media? Poimi mielestäsi tärkeimmät kohdat videolta ja ota niihin kantaa.