Opiskeluohjeet HYKKysy, anna palautetta


Viikko 1 teemana: Mitä on sosiaalinen media?


Kurssin aloittaminen (katso kuvalliset ohjeet aloittamisesta)
 1. Muodosta itsenäisesti yleiskuva kurssista.
 2. Silmäile kurssin verkkosivut sekä ensimmäinen osio: Mitä sosiaalinen media on?
 3. Kirjaudu ohjeiden mukaan (täällä mm. lyhyt video-ohje) kurssin verkkosivuille.
 4. Käytä lempinimeä tai omaa nimeäsi, kuinka haluat (nimen voi vaihtaa: Oma sivuni > Hallitse omaa sivua > Profiili).
 5. Toiveena on, että luot Gmail-tilin ja käytät sitä kirjautumiseen.
 6. Ohjaa Gmail siihen sähköpostiin, jota käytät (katso ohjekuvat).
 7. Kurssin päätyttyä voit lopettaa postinohjauksen.
 8. Kirjautumisista on saatavilla tarkempia opasteita.
 9. Jos asia ei avaudu, ota heti yhteyttä ohjaajaan kysymyslomakkeella (Palautelomake).

Kurssin suorittaminen
 • kurssiblogi
 • keskustelutehtävät
 • mahdollisesti portfolion kokoaminen

Kurssin verkkoympäristöön kuuluu blogi, johon voit kirjoittaa, lisätä kuvia ja tiedostoja. Kokoa siihen kurssin työkansiota eli muistiinpanoja, tehtävien vastauksia, omia pohdintojasi, nettilöytöjä ja muuta. Kirjoita aloitustunnelmistasi ensimmäinen blogimerkintä.

Voit säätää omaa profiilisivuasi haluamallasi tavalla. (HYK:in kurssi: kurssin etusivu ja ohjeet ovat julkisia, profiilisivut, keskustelut ja blogit näkyvät vain ryhmän jäsenille).

Kun olet kirjautunut mukaan ja saanut yleiskuvan, toimi näin
 1. Lue viikon 1 teemasivu tarkemmin. Kirjoita blogiin herääviä kysymyksiä, asioita, joita et ymmärrä ja vastauksia valitsemiisi kysymyksiin.
 2. Osallistu verkkoluennolle (8.1.). Luento kestää puoli tuntia: 15 minuuttia aihetta syventävää teoriaa ja 15 minuuttia ohjausta.
 3. Ohjaaja esittää kurssin aikana muutamia käsiteltyihin aiheisiin liittyviä keskustelukysymyksiä. Jokainen kurssisivuille kirjautunut voi myös itse aloittaa foorumilla keskusteluita.

Viikko 2: Teemana nettitaidot


 1. Lue viikon 2 teemasivu tarkemmin. Kirjoita blogiin herääviä kysymyksiä, asioita, joita et ymmärrä ja vastauksia valitsemiisi kysymyksiin.
 2. Osallistu verkkoluennolle (HYK 15.1. klo 12:40 - 13:10). Luento kestää puoli tuntia: 15 minuuttia aihetta syventävää teoriaa ja 15 minuuttia ohjausta.
 3. Ohjaaja esittää kurssin aikana muutamia käsiteltyihin aiheisiin liittyviä keskustelukysymyksiä. Jokainen kurssisivuille kirjautunut voi myös itse aloittaa foorumilla keskusteluita.

Viikko 3: Teemana blogit ja oppiminen


 1. Lue viikon 3 teemasivu tarkemmin. Kirjoita blogiin herääviä kysymyksiä, asioita, joita et ymmärrä ja vastauksia valitsemiisi kysymyksiin.
 2. Osallistu verkkoluennolle (HYK 25.1. klo 12:40 - 13:10). Luento kestää puoli tuntia: 15 minuuttia aihetta syventävää teoriaa ja 15 minuuttia ohjausta.
 3. Ohjaaja esittää kurssin aikana muutamia käsiteltyihin aiheisiin liittyviä keskustelukysymyksiä. Jokainen kurssisivuille kirjautunut voi myös itse aloittaa foorumilla keskusteluita.

Viikko 4: Teemana wikit ja oppiminen


 1. Lue viikon 4 teemasivu tarkemmin. Kirjoita blogiin herääviä kysymyksiä, asioita, joita et ymmärrä ja vastauksia valitsemiisi kysymyksiin.
 2. Osallistu verkkoluennolle (HYK 5.2. klo 12:15 - 12:45). Luento kestää puoli tuntia: 15 minuuttia aihetta syventävää teoriaa ja 15 minuuttia ohjausta.
 3. Ohjaaja esittää kurssin aikana muutamia käsiteltyihin aiheisiin liittyviä keskustelukysymyksiä. Jokainen kurssisivuille kirjautunut voi myös itse aloittaa foorumilla keskusteluita.

Väliarviointi

Viikko 5: Teemana yhdessä oppiminen


 1. Lue viikon 5 teemasivu tarkemmin. Kirjoita blogiin herääviä kysymyksiä, asioita, joita et ymmärrä ja vastauksia valitsemiisi kysymyksiin.
 2. Osallistu verkkoluennolle (HYK 11.2. klo 12:40 - 13:10). Luento kestää puoli tuntia: 15 minuuttia aihetta syventävää teoriaa ja 15 minuuttia ohjausta.
 3. Ohjaaja esittää kurssin aikana muutamia käsiteltyihin aiheisiin liittyviä keskustelukysymyksiä. Jokainen kurssisivuille kirjautunut voi myös itse aloittaa foorumilla keskusteluita.


Kurssin suorittaminen, vaihtoehto A: Portfolio


HYK:in kurssikokonaisuuden voi suorittaa kahdella tavalla, joko tammikuussa toteutettavaan käänteismentorointi-illan toteuttaminen tai portfolio. Omia vaikutelmia ja kurssin aikana löydettyjä uusia asioita voi sisällyttää portfolioon. Näyteportfolion kokoaminen. Katso tarkemmin portfolio-ohjeet ja kurssin arviointi.

Portfolion palautus xx mennessä.

Kurssin suorittaminen, vaihtoehto B: Käänteismentorointi


Ryhmä opiskelijoita osallistuu yrittäjille suunnatun, sosiaalisen median käyttöön suunnatun, käänteismentorointi-illan suunnitteluun ja toteutukseen.

Mitä käänteismentorointi on?

Mentorointia käytetään nuorten työntekijöiden tai työelämään siirtymässä olevien valmentamiseen. Mentorointi on kahden välinen suhde, jossa mentorina toimii kokenut ammattilainen. Mentorointia on pitkään käytetty varsinkin pitkälle erikoistuneiden alojen perehdytykseen.

Kun normaalisti mentorointisuhteessa asiantuntijana on pitkän työuran tehnyt konkari, käänteismentoroinnissa asiantuntojana toimiikin nuori niillä elämän ja toiminnan alueilla, joilla hänellä on ikänsä ja kokemuksensa puolesta sellaisia valmiuksia, joita työelämässä pitkään toimineella henkilöllä ei ole. Käänteismentorointia on sovellettu erityisesti tieto- ja viestintätekniikan käytän alueella. Internetin käyttötavoissa on sukupolvieroja, joita on kärjistetty ilmaisuihin diginatiivit tai internetin asukkaat ja turistit.

Työelämän ja liiketoiminnan näkökulmasta nuorten viestintäkulttuuri sekä netin käyttötottumukset ovat kiinnostavia erityisesti kahdesta syystä: Markkinoinnin näkökulmasta nuorten tavoittaminen perinteisin keinoin on yhä vaikeampaa, joten yrityksessä on tarve tutustua nuorten toimintaympäristöihin netissä. Työelämän kehittämisen näkökulmasta nuorten tekniikan ja sosiaalisen median käyttötottumuksilla voi olla sovelluksia työtoiminnan uudistamiseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on mm. puheluiden ja sähköpostin korvaaminen pikaviestinnällä. Uusien työntekijöiden rekrytointia ajatellen monissa yrityksissä valmistaudutaan myös etsimään nuoria houkuttelevia työnteon metodeja.

Lukioiden yrittäjyyskasvatuksessa kehitetään toimintamalleja, joissa nuoret voisivat toimia aktiivisina osapuolina. Jotta käänteismentorointi voisi toimia parhaalla tavalla, on nuoren osallistujan opittava analysoimaan omaa toimintaansa ja käsittelemään viestintäteknologian ja sosiaalisen median käyttöä myös metatasolla (ns. helikopteriperspektiivi, ks. Wikipedia Metakognitio).

Mentorointi on dialogista toimintaa, jossa mentoroitavan kysymykset ja havainnot vievät perehtymistä eteenpäin. Näin molempien eri-ikäisten ja eritaustaisten mentorointikumppaneiden tiedot ja taidot laajenevat.

Lukuvuonna 2010-2011 Käänteismentorointi-ilta toteutettiin yhteistyössä Hämeenlinnan Yrittäjät ry:n kanssa. Opiskelijat saivat ennakkoon tietää "oman yrittäjänsä" toiveet ja lopputyön hyväksymisen yhtenä edellytyksenä oli vähintään näihin palveluihin perehtyminen ennen mentorointi-iltaa. Opiskelijjoille järjestettiin ennen iltaa luento Intosome Oy:n Harri Lakkalan toimesta ja luennolla opittiin ja keskusteltiin tarkemmin sosiaalisesta mediasta yrityksen työkaluina. Illan aluksi Harri Lakkala luennoi yrittäjille ja loppuilta istuttiin pareina vierekkäin tietokoneella, kun "muna opetti kanaa". Ilta oli menestys ja kaikki poistuivat hymy huulilla.

Myös paikallismedia Hämeen Sanomat uutisoi käänteismentorointi-illasta

Palaute