Arviointimatriisi

Jokaisessa kohdassa rivin edeltävät, vasemmalle puollelle jäävät kriteerit täyttyvät ja lisäksi kulloisessakin solussa olevat kriteerit. Toivomme, että saamme valmistuneita lopputöitä linkitettäväksi tänne. Arviointimatriisia saa muokata ja täydentää. Tarkentavat kysymykset ovat tervetulleita.

Arvosana:
5-6
7
8
9-10
Työskentely kurssilla
Kaikki tehtävät palautettu. Tehtävissä ei useita näkökulmia. Vastaukset niukkoja. Osallistuminen annettuihin tehtäviin suppeaa, mutta kaikkiin tehtäviin jollakin tavalla vastattu.
Vastauksissa on omaa ajattelua. Kurssityöskentely lähinnä yksilötyötä.
Useita näkökulmia vastauksissa. Opiskelija osallistuu yhteiseen pohdintaan ja kurssityöskentelyyn.
Aktiivinen tuottaminen. Kriittisten näkökulmien esittäminen. Tuo uusia ajatuksia kommenteissa. Täydentää kurssiwikiä.
Lopputuotoksen muoto
Sosiaalista mediaa ei ole hyödynnetty (kurssin sisältö ei ole vaikuttanut muotoon). Lopputuotos erillinen tiedosto. Visuaalista ilmettä ei ole mietitty. Ulkoasun viimeistely on vähäistä.
Lopputuotos on julkaistu kurssialueelle. Työn muodossa on jotain kurssilla omaksuttua. Viimeistely puuttuu. Työn jäsentely on jäänyt keskeneräiseksi.
Opiskelija hyödyntää kurssilla vastaan tulleita, itselle uusia työkaluja (uuden kokeilu ja tekemällä oppiminen) tai entuudestaan tuttuja sosiaalisen median työkaluja. Lopputuotos on jäsennelty ja visuaaliseen ilmeeseen on kiinnitetty huomioita.
Kekseliäs ja omaperäinen toteutus. Omia oivalluksia ja yllätyksellisyyttä lopputuotoksen muotoilussa. Lukija / katsoja on huomioitu hyvin.
Lopputuotoksen sisältö
Lopputyö on tehty ohjeen mukaan ja tehtävänasettelu on ymmärretty. Tuotos on lyhyt ja niukka. Syvällinen ja monia näkökulmia esittelevä käsittely puuttuu. Omakohtainen aiheen käsittely puuttuu kokonaan tai on niukkaa ja pinnallista. Asiasisällöissä puutteita tai virheitä.
Loppytyö sisältää vaihtelevasti tehtyjä osioita, joista osa jää käsittelyltään suppeiksi tai kaikki lopputuotoksen osiot on tehnyt esitellen muutamia näkökulmia. Kriittinen ja syvällinen käsittely puuttuu. Sisältö ei sisällä pahoja virheitä.
Lähteitä on käytetty monipuolisesti. Vastauksissa tulee esille useampia näkökulmia käsiteltyihin asioihin. Vastauksen on jäsennelty hyvin. Ilmaisu on selkeää.
Aiheen käsittely on oivaltavaa ja monipuolista. Mediakriittinen ote asiaan. Lisäpisteitä, jos lähteitä etsitty myös omatoimisesti (lähteiden luotettavuuden voi varmistaa ohjaajalta).Paluu Kurssin arviointi -sivulle